top of page

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Hostellerie Le Charme de la Semois

 • Artikel 1 - Algemeen
  De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten en diensten van Hostellerie Le charme de la Semois srl, met uitsluiting van alle andere bepalingen en voorwaarden die door de klant zijn medegedeeld.
  Hostellerie Le charme de la Semois srl behoudt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen in functie van de evolutie van haar commercieel beleid en van de economische en juridische vereisten; de nieuwe algemene voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze aan de klant worden meegedeeld.
  De klant wordt geacht volledig kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle bepalingen ervan te hebben aanvaard, behoudens bijzondere, schriftelijk vastgelegde afspraken.
   

 • Artikel 2 - Tarieven
  Onze tarieven zijn: exclusief drankjes -inclusief BTW en alle taxen inbegrepen- service inbegrepen.
   

 •  Artikel 3 - Voorschot
  Het bedrag van het voorschot moet betaald worden aan de hotelhouder vóór de aangeduide datum, op straffe van verbreking van het contract door de hotelhouder. Het bedrag van de aanbetaling wordt bepaald door de hotelier en zal niet hoger zijn dan 50% van de totale kosten.
   

 • Artikel 4 - Wijziging van het contract
  Elke wijziging van het contract moet schriftelijk of per e-mail door de klant worden aangevraagd en zal slechts met het schriftelijke akkoord van de hotelhouder worden bekrachtigd.
   

 • Artikel 5 - Beschikbaarheid van kamers
  Le Charme de la Semois verbindt zich ertoe haar kamers vanaf 16 uur ter beschikking van de klant te stellen. De kamers moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 11.00 uur verlaten zijn.
   

 • Artikel 6 - Annuleringen
  Onverminderd de automatische toepassing van andere artikelen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing
  Annuleringen moeten schriftelijk of per e-mail aan de hotelier worden doorgegeven.
  Zij zullen als volgt worden gefactureerd:

  • Voor elke annulering van een verblijf 3 dagen  voor de geplande aankomst, een annuleringskosten gelijk aan 50% van het verblijf / de gereserveerde dienst.

  • Annulering minder dan drie dagen voor aankomst: de vergoeding voor te late annulering zal gelijk zijn aan de prijs van het verblijf/de gereserveerde dienst.
    

 • Artikel 7 - No show / Annulering zonder voorafgaande kennisgeving
  In geval van no-show of annulering zonder voorafgaande kennisgeving, vergoeding van 100% van het bedrag van de geboekte diensten, voor de gehele duur van het verblijf.
   

 • Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden
  Wij aanvaarden de volgende betaalmiddelen: contant geld en de volgende betaalkaarten: Bancontact/maestro, Visa, MasterCard en American Express.
  Wij aanvaarden geen maaltijdcheques.
  Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald in lokale valuta.
   

 • Artikel 9 - Dieren
  Honden zijn in het hotel/restaurant toegestaan op verzoek, behalve in het zwembadgedeelte.
  Voor huisdieren die bij de eigenaar op de kamer overnachten, geldt een toeslag van 20 euro per nacht.

 • Artikerl 10 - Voorwaarden

Bij annulering 5 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het bedrag van uw verblijf.

Bij annulering 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van het bedrag van uw verblijf.

 

Voor groepen en Valentijnsdag-, Kerst- en Nieuwjaarsweekenden:

Bij annulering 15 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het bedrag van uw verblijf.

Bij annulering 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van het bedrag van uw verblijf

 

Covid19 maatregelen:
Gratis annuleren bij ziekte door Covid 19 (met medisch attest) of voor elke maatregel van de overheid waardoor je niet kunt blijven.

bottom of page